Αρχική Shop ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΡΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ Απορρυπαντικά-Καθαριστικά Απολυμαντικό Optimum Degragerm 5Lt τιμή τεμαχίου

Απολυμαντικό Optimum Degragerm 5Lt τιμή τεμαχίου

Περιγραφή Το Optimum Degragerm είναι υγρό καθαριστικό και απολυμαντικό προϊόν κατάλληλο για χρήση σε χώρους παρασκευής, συσκευασίας και διάθεσης τροφίμων όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, βιομηχανίες τροφίμων, Catering. Δεν προορίζεται για απολύμανση μηχανολογικού εξοπλισμού που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα και δεν αερίζεται επαρκώς. Βασικές ιδιότητες / χαρακτηριστικά Optimum Degragerm είναι ένα υγρό καθαριστικό-απολυµαντικό που καθαρίζει και απολυµαίνει επιφάνειες σε χώρους παρασκευής τροφίµων σε µια φάση. Η απολυµαντική του δράση οφείλεται στην παρουσία τεταρτοταγών ενώσεων του αµµωνίου (benzalkonium chloride). Πλεονεκτήματα Καθαρίζει σε βάθος και ταυτόχρονα απολυµαίνει Αποτελεσµατικό σε ένα µεγάλο εύρος µικροοργανισµών Έχει βακτηριοκτόνο και µυκητοκτόνο δράση Οδηγίες χρήσης Καθαρισµός και απολύµανση επιφανειών • Διαλύστε 20ml προϊόντος σε 1L ζεστού νερού (διάλυση 1:50). Στη διάλυση αυτή περιέχονται 900 ppm τεταρτοταγούς άλατος αμμωνίου • Καλύψτε ή αποµακρύνετε όλα τα τρόφιµα από την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε • Καθαρίστε την επιφάνεια από τους χονδρούς ρύπους • Χρησιµοποιώντας καθαρό πανί, σφουγγάρι ή σφουγγαρίστρα, απλώστε το διάλυµα στην επιφάνεια • Αφήστε το προϊόν να δράσει 5 λεπτά για βακτηριοκτόνο δραστηριότητα και 15 λεπτά για µυκητοκτόνο δραστηριότητα • Ξεβγάλετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα µε πόσιµο νερό. • Αφήστε να στεγνώσουν • Τις επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα, ξεβγάλτε τις µε καθαρό νερό όπου χρειάζεται • Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα είναι έτοιμες για χρήση αμέσως μετά το ξέπλυμά τους με πόσιμο νερό • Οι επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα είναι έτοιμες για χρήση αμέσως μετά το ξέπλυμά τους με καθαρό νερό (όπου χρειάζεται) Τεχνικές πληροφορίες Εμφάνιση Υγρό, διαυγές, άχρωμο έως ανοιχτό κίτρινο Σχετική πυκνότητα στους 20°C 1.01 pH (πυκνό στους 20°C) 11.8-12.8 Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος. Τα 100 gr προϊόντος περιέχουν 4,5 gr αλκυλοδιμεθυλοβενζυλο αμμωνιοχλωρίδιο, ως απολυμαντικό παράγοντα. Optimum Degragerm Καθαριστικό - απολυμαντικό Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης Αποθηκεύετε στους αρχικούς κλειστούς περιέκτες, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και την απόρριψη του προϊόντος παρέχονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Πρώτες βοήθειες Γενικές πληροφορίες: Απομακρύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Εισπνοή: Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε πλάγια θέση για τη μεταφορά. Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως και σχολαστικά με νερό. Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν αναπτυχθούν συμπτώματα. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Κατάποση: Απομακρύνετε το προϊόν από το στόμα. Πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό ή γάλα και ζητήστε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας – Συνθήκες αποθήκευσης Σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του κατά την αποθήκευσή του στην αρχική συσκευασία κλεισμένη καλά, σε ξηρό, δροσερό και καλά εξαεριζόμενο χώρο, μακριά από ηλιακή ακτινοβολία και ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από οξέα. Συμβατότητα προϊόντος Το Optimum Degragerm είναι ασφαλές για χρήση στα υλικά που συνήθως συναντώνται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών όταν εφαρμόζεται κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες. Σε περίπτωση αβεβαιότητας συνιστάται να ελέγχονται χωριστά τα υλικά πριν από οποιαδήποτε παρατεταμένη χρήση. Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με οξέα. Είναι ακατάλληλο για χρήση σε μαλακά μέταλλα, αλουμίνιο και γαλβανισμένα υλικά. Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα καθαριστικά. Εγκρiσεις Αρ. Εγκρ. ΕΟΦ : 2991/15-1-2015 Περιβαλλοντικες πληροφορiες Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο σε μονάδες με χημικό ή βιολογικό καθαρισμό. Μετά από διαρροή ή έκχυση του πυκνού προϊόντος χρησιμοποιήστε απορροφητικό υλικό όπως άμμο ή πριονίδι και ξεπλύντε καλά τα υπολείμματα με νερό. Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα.Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) Νο 648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άμεσου αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος στον κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Μικροβιολογικά στοιχεiα AFNOR T 72-151 (βακτηριοκτόνος δραστικότητα): πέρασε σε διάλυση 0,7%, στους 20ºC και 5 λεπτά χρόνο επαφής. AFNOR T 72-201 (μυκητοκτόνος δραστικότητα): πέρασε σε διάλυση 0,5%, χωρίς επιβάρυνση, στους 20ºC και 15