Μίγμα Σορμπέ Λεμόνι Menu 850gr (12τεμ/κιβ)τιμή τεμαχίου

8.84

Πριν από τη χρήση Χύστε όλο το περιεχόμενο κασσίτερο (στερεά και υγρά) σε ένα δοχείο, 
υπό έντονη ανάδευση με ένα σύρμα, στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο ψυγείο (0 ° -4 °) τουλάχιστον 
5 μετάλλευμα πριν από το σερβίρισμα και εξυπηρετούν καλά διατηρημένα με απλή ψύξη. 
Για μεγαλύτερη κρεμώδες μειώσει τη θερμοκρασία υπηρεσία με την τοποθέτηση του πακέτου 
στην κατάψυξη για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 2 του ορυκτού.
 Διατήρηση θερμοκρασία δωματίου.